:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ

ประกาศเพิ่มเติมการรับสมัครคณะกรรมการดำเนินการ ปักหมุดและแบ่งปัน
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

            ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ได้ออกประกาศรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2562 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 14–28 ธันวาคม 2561 นั้น


               เพื่อให้การรับสมัครเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด พ.ศ. 2560 ข้อ 27 จึงขอประกาศเพิ่มเติมใน ข้อ 3 ดังนี้ 
ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร หากในภายหลังพบว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด
ก็ถือว่าผู้สมัครนั้นไม่สามารถเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด 

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2018-12-26 16:34:57 จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH