:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

ผู้สมัครทั้งสิ้น   10  คน  ดังนี้

หมายเลข   1   นายสุพัฒน์   ศรีพันธ์

หมายเลข   2   นายเอื้อ      ทรวงโพธิ์

หมายเลข   3   นายสมาน   จงอ้อมกลาง

หมายเลข   4   นายไพศาล    มีสวัสดิ์

หมายเลข   5   นายกริษณุ   ลิ้มศิริอังกูร

หมายเลข   6   นายวิทยา   โพธิ์แสง

หมายเลข   7   นายสุรินทร์  ลมจะโปะ

หมายเลข   8   นางกรวรรณ  ถมฉิมพลี

หมายเลข   9   นายทนงค์  เขียวแก้ว

หมายเลข  10  นายเศรษฐ์  ยงพะวิสัย

 

ผู้สมัครทั้ง   10 คน  มีคุณสมบัตืถูกต้องตนีบถ้วนตามประกษของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา  จำกัด

 

                 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี  ห้ามผู้สมัครเสนอความคิดเห็นใดต่อที่ประชุม  และห้ามเข้าในเขตปริมณฑล  เว้นแต่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง   หากผู้สมัครไม่ปฏบัติตาม  คณะกรรมการกำเนินการเลือกตั้งอาจพิจารณาตัดสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้ง

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-01-04 15:49:04 จำนวนผู้เข้าชม 163 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH