:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

ประกาศให้ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิก

ระดับ อนุบาล  -  มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทและจำนวนเงินทุน

1. ก่อนประถมศึกษา    ทุนละ 1,000  บาท

    ระดับอนุบาลซึ่งไม่เคยได้รับทุนจากสหกรณ์ในระดับนี้มาก่อน

2. ระดับประถมศึกษา  ทุนละ  1,200  บาท

    -  ระดับประถมศึกษาปีที่  1

    -  ระดับประถมศึกษาปีที่  4

3. ระดับมัธยมศึกษา  ทุนละ  1,500  บาท

    -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1

    -  ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4  หรือ ปวช.ปีที่  1

หลักฐานการสมัครขอรับทุน

1. ใบขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

2. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่  หรือสูติบัตรที่แสดงว่าเป็นบุตรสมาชิก

3. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจากสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นนั้น

    หรือ  หลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำปี  2562

4.สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของบุตรหรือสมาชิกผู้ขอรับทุนการศึกษา

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่  18  มิถุนายน  -  3  กรกฎาคม  2562  ในวันและเวลาราชการ

สถานที่รับสมัคร 

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด

4/1 ถนนมิตรภาพ  ซ.15  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000

 

ประกาศ

ใบสมัคร

 

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-06-10 10:14:36 จำนวนผู้เข้าชม 958 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH