:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาอาชีพเสริม  ดังนี้

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  1  ปี  และประกอบอาชีพเสริมอยู่แล้ว

2.  สามารถขอกู้วงเงินครั้งแรกไม่เกิน  100,000 บาท  ส่งชำระไม่เกิน 100 งวด  ชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 75 ปี

3.  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี  ไม่มีเฉลี่ยคืน

4.  ใช้ผู้ค้ำประกัน  1 คน  เป็นสมาชิกสหกรณ์

5.  เอกสารประกอบการยื่นกู้

     -  คำขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการพัฒนาอาชีพเสริมตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

     -  รายละเอียดโครงการ

     -  สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดก่อนยื่นกู้

6.  เงื่อนไขการกู้

     -  ผู้กู้ต้องมีเงินได้รายได้เดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ  10  รวมยอดที่ยื่นกู้ใหม่

     -  ให้มีการรายงานติดตามและประเมินผลตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

     -  หากสมาชิกดำเนินการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามปกติ

     -  กรณีสมาชิกดำเนินการเป็นผลตามเป้าหมาย  หากมีความประสงค์ขยายโครงการ คณะกรรมการอาจพิจารณาเพิ่มวงเงินกู้ได้  ทั้งนี้สามารถกู้ได้ไม่เกิน  200,000  บาท โดยพิจารณาเป็นรายไป

     -  กรณีสมาชิก  กู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว  หากต้องการกู้โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมต้องชำระเงินกู้โครงการเดิมให้เสร็จสิ้น

 

ประกาศ

คำขอกู้

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-09-26 13:08:17 จำนวนผู้เข้าชม 910 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH