:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


การคำนวณเงินได้รายเดือนของสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษา

การคำนวณเงินได้รายเดือนของสมาชิกสังกัดกระทรวงศึกษา ปักหมุดและแบ่งปัน
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

  ตามที่ศาลปกครองกลาง  ได้พิจารณาให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญเพื่อชำหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551  ซึ่งจะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังจากชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  ซึ่งส่งผลกระทบให้สหกรณ์ต้องคำนวณเงินคงเหลือของสมาชิกในการพิจารณาเงินกู้ในอัตรราร้อยละ 30  ตั้งแต่เดิอนตุลาคม  2562  เป็นต้นไป

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-10-28 10:02:55 จำนวนผู้เข้าชม 391 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH