:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นให้มีจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนของสมาชิก แต่ไม่เกิน  60,000  บาท

    ในกรณีที่สมาชิกยังเมินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่และรายก่อนรวมกันจะมีจำนวนต้นเกินกว่าจำกัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้

    หลักประกันสำหรับเงินกู้พเื่อเหตุฉุกเฉิน  กรณีผู้กู้มีหุ้นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน  ให้กู้ได้ไม่เกินจำนวนหู้นที่มีอยู่  หากสมาชิกประสงค์จะกู้เงินเกินกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่  ให้มีผู้ค้ำประกันที่เป็นสมาชิกสหกรณ์หรือข้าราชการครูในจังหวัดนครราชสีมา  เป็นผู้ค้ำประกัน  1 คน

   การส่งเงินชำระหนี้สำหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก  หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน  12 งวด  ทั้งนี้โดยไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2019-11-11 11:52:56 จำนวนผู้เข้าชม 2143 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
14 หมู่6 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH