:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ(COVID-19)

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ(COVID-19) ปักหมุดและแบ่งปัน
Highslide JS
รายละเอียดข่าว/ประชาสัมพันธ์
     
 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดขิงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รอบสอง  ซึ่งส่งผลกระทบถึงสมาชิกสหกรณ์ที่ประกอบอาชีพเสริมและหรือบุคคลในครอบครั้วสมาชิก  ทำให้สมาชิกบางส่วนต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต  ดังนั้น  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิก

1.การงดส่งหุ้นรายเดือน  สมาชิกของดส่งหุ้นรายเดือนได้ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน  โดยยื่นคำขอตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

2.การขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้  สมาชิกขอผ่อนผันการส่งเงินงวดชำระหนี้ได้ทุกสัญญา (งดส่งเฉพาะเงินต้น ส่วนดอกเบี้ยส่งชำระปกติ)  ยกเว้นสัญญาเงินกู้สามัญ(หมุนเวียน)  และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  โดยแต่ละสัญญาขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 3 เดือน  มีผู้คำประกันลงนามทุกสัญญา  ซึ่งสหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายไป

 

สมาชิกยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันที่  1 - 19  กุมภาพันธ์  2564 

ประกาศCOVID-19

mailแบบคำของดส่งหุ้นและคำขอผ่อนส่งเงินงวดชำระหนี้ 

 
     
 
วันที่โพสต์ : 2021-01-20 19:21:27 จำนวนผู้เข้าชม 790 ครั้ง
 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
14 หมู่6 ถนนโคกกรวด-หนองปลิง ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH