:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


รายการส่งหักพิเศษรายเดือนของสมาชิก

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
68
2018-01-04 14:29:16
2
20
2018-01-01 00:29:10

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพป.1-7

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
12
2018-01-04 14:28:26
2
9
2018-01-01 00:28:46

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพม.31

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
34
2018-01-04 14:29:57
2
15
2018-01-01 00:28:17

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.อบจ.นม.

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
46
2018-02-12 10:01:58
2
64
2018-01-03 19:41:37
3
24
2018-01-01 00:26:58

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
21
2018-01-01 00:12:34
2
23
2018-01-01 00:13:35
3
40
2018-01-01 00:15:16
4
27
2018-01-01 00:15:51
5
25
2018-01-01 00:16:48
6
41
2018-01-01 00:20:51
7
36
2018-01-01 00:21:19
8
42
2018-01-01 00:21:49
9
56
2018-01-01 00:22:08
10
36
2018-01-01 00:22:30
11
37
2018-01-01 00:22:52
12
96
2018-01-01 00:23:17
13
29
2018-01-01 00:23:38
14
28
2018-01-01 00:24:01
15
39
2018-01-01 00:24:22
16
22
2018-01-01 00:24:40
17
50
2018-01-01 00:25:06
18
52
2018-01-01 00:25:31

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH