:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


รายการส่งหักพิเศษรายเดือนของสมาชิก

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
41
2018-05-10 10:28:56
2
61
2018-04-04 10:08:49
3
90
2018-03-07 11:05:54
4
94
2018-01-04 14:29:16
5
34
2018-01-01 00:29:10

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพป.1-7

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
4
2018-05-10 10:29:27
2
22
2018-04-04 10:14:44
3
26
2018-03-07 09:53:12
4
32
2018-01-04 14:28:26
5
25
2018-01-01 00:28:46

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพม.31

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
15
2018-05-10 10:30:23
2
39
2018-04-04 10:16:22
3
56
2018-03-07 10:58:41
4
59
2018-01-04 14:29:57
5
34
2018-01-01 00:28:17

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.อบจ.นม.

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
41
2018-05-10 10:30:51
2
85
2018-04-04 10:20:49
3
125
2018-03-07 11:01:05
4
73
2018-02-12 10:01:58
5
84
2018-01-03 19:41:37
6
43
2018-01-01 00:26:58

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
48
2018-01-01 00:12:34
2
49
2018-01-01 00:13:35
3
85
2018-01-01 00:15:51
4
60
2018-01-01 00:16:48
5
132
2018-01-01 00:20:51
6
127
2018-01-01 00:21:19
7
112
2018-01-01 00:21:49
8
222
2018-01-01 00:22:08
9
99
2018-01-01 00:22:30
10
114
2018-01-01 00:22:52
11
354
2018-01-01 00:23:17
12
80
2018-01-01 00:23:38
13
77
2018-01-01 00:24:01
14
98
2018-01-01 00:24:22
15
61
2018-01-01 00:24:40
16
128
2018-01-01 00:25:06
17
209
2018-01-01 00:25:31

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH