:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


รายการส่งหักพิเศษรายเดือนของสมาชิก

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
25
2018-08-10 14:58:30
2
70
2018-07-04 10:58:24
3
76
2018-06-06 09:36:07
4
40
2018-06-06 09:36:06
5
103
2018-05-10 10:28:56
6
103
2018-04-04 10:08:49
7
114
2018-03-07 11:05:54
8
111
2018-01-04 14:29:16
9
54
2018-01-01 00:29:10

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพป.1-7

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
3
2018-08-10 14:59:04
2
22
2018-07-04 11:53:38
3
35
2018-06-06 09:36:41
4
31
2018-05-10 10:29:27
5
42
2018-04-04 10:14:44
6
44
2018-03-07 09:53:12
7
50
2018-01-04 14:28:26
8
44
2018-01-01 00:28:46

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพม.31

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
4
2018-08-10 14:59:37
2
37
2018-07-04 11:55:41
3
54
2018-06-06 09:37:22
4
46
2018-05-10 10:30:23
5
73
2018-04-04 10:16:22
6
89
2018-03-07 10:58:41
7
78
2018-01-04 14:29:57
8
54
2018-01-01 00:28:17

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.อบจ.นม.

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
33
2018-08-10 15:00:05
2
88
2018-07-04 11:56:23
3
110
2018-06-06 09:37:52
4
86
2018-05-10 10:30:51
5
117
2018-04-04 10:20:49
6
160
2018-03-07 11:01:05
7
97
2018-02-12 10:01:58
8
99
2018-01-03 19:41:37
9
62
2018-01-01 00:26:58

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
77
2018-01-01 00:12:34
2
80
2018-01-01 00:13:35
3
236
2018-01-01 00:15:51
4
133
2018-01-01 00:16:48
5
243
2018-01-01 00:21:19
6
189
2018-01-01 00:21:49
7
352
2018-01-01 00:22:08
8
159
2018-01-01 00:22:30
9
617
2018-01-01 00:23:17
10
119
2018-01-01 00:23:38
11
118
2018-01-01 00:24:01
12
162
2018-01-01 00:24:22
13
113
2018-01-01 00:24:40
14
287
2018-01-01 00:25:31
15
54
2018-07-10 15:01:32
16
13
2018-08-06 14:24:45
17
8
2018-08-09 16:24:28

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH