:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


รายการส่งหักพิเศษรายเดือนของสมาชิก

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
15
2018-10-04 14:09:30
2
44
2018-09-05 09:29:12
3
66
2018-08-10 14:58:30
4
101
2018-07-04 10:58:24
5
83
2018-06-06 09:36:07
6
52
2018-06-06 09:36:06
7
128
2018-05-10 10:28:56
8
127
2018-04-04 10:08:49
9
127
2018-03-07 11:05:54
10
118
2018-01-04 14:29:16
11
64
2018-01-01 00:29:10

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพป.1-7

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
6
2018-10-04 14:10:24
2
23
2018-09-05 09:32:48
3
23
2018-08-10 14:59:04
4
40
2018-07-04 11:53:38
5
51
2018-06-06 09:36:41
6
50
2018-05-10 10:29:27
7
53
2018-04-04 10:14:44
8
55
2018-03-07 09:53:12
9
57
2018-01-04 14:28:26
10
51
2018-01-01 00:28:46

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.สพม.31

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
11
2018-10-04 14:11:32
2
29
2018-09-05 09:33:46
3
37
2018-08-10 14:59:37
4
59
2018-07-04 11:55:41
5
71
2018-06-06 09:37:22
6
53
2018-05-10 10:30:23
7
86
2018-04-04 10:16:22
8
105
2018-03-07 10:58:41
9
85
2018-01-04 14:29:57
10
62
2018-01-01 00:28:17

 

รายการส่งหักรายเดือนของ รร.อบจ.นม.

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
44
2018-10-04 14:12:39
2
88
2018-09-05 09:34:11
3
65
2018-08-10 15:00:05
4
105
2018-07-04 11:56:23
5
123
2018-06-06 09:37:52
6
103
2018-05-10 10:30:51
7
141
2018-04-04 10:20:49
8
174
2018-03-07 11:01:05
9
106
2018-02-12 10:01:58
10
109
2018-01-03 19:41:37
11
72
2018-01-01 00:26:58

 

แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
93
2018-01-01 00:12:34
2
99
2018-01-01 00:13:35
3
264
2018-01-01 00:15:51
4
152
2018-01-01 00:16:48
5
304
2018-01-01 00:21:19
6
237
2018-01-01 00:21:49
7
419
2018-01-01 00:22:08
8
267
2018-01-01 00:22:30
9
763
2018-01-01 00:23:17
10
147
2018-01-01 00:23:38
11
140
2018-01-01 00:24:01
12
191
2018-01-01 00:24:22
13
145
2018-01-01 00:24:40
14
343
2018-01-01 00:25:31
15
111
2018-07-10 15:01:32
16
41
2018-08-09 16:24:28
17
7
2018-10-09 13:34:49

 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH