ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ

นายประวัติ นวลศรี
อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
นายไมตรี โนนสูงเนิน
อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน
นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
อดีตผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนสูงเนิน