:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   Tel 044-211233 Fax 044-211182

นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
833
2018-01-01 00:21:19
2
652
2018-01-01 00:21:49
3
940
2018-01-01 00:22:30
4
2047
2018-01-01 00:23:17
5
480
2018-01-01 00:23:38
6
451
2018-01-01 00:24:01
7
589
2018-01-01 00:24:22
8
460
2018-01-01 00:24:40
9
921
2018-07-10 15:01:32
10
448
2018-10-09 13:34:49
11
411
2018-12-13 15:28:06
12
330
2019-01-28 10:45:35
13
736
2019-03-13 13:56:03
14
525
2019-03-13 13:59:13
15
388
2019-03-13 14:01:12
16
610
2019-03-20 11:32:17
17
210
2019-09-26 12:41:38
18
257
2019-10-01 09:15:45
19
79
2019-10-29 10:36:03
20
80
2019-10-29 10:36:50
21
68
2019-10-29 10:37:15
22
104
2019-10-29 10:42:54
23
78
2019-10-29 10:43:14
24
219
2019-11-12 09:19:46
25
34
2019-12-16 09:42:07
26
31
2019-12-16 09:43:44

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
ความเป็นมาของสหกรณ์ฯ

 

 

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
1215
2017-12-31 17:14:21
2
467
2017-12-31 18:12:42
3
1172
2017-12-31 23:56:27
4
446
2017-12-31 23:56:56
5
672
2017-12-31 23:57:46
6
534
2017-12-31 23:58:17
7
1160
2017-12-31 23:58:40
8
401
2017-12-31 23:59:04
9
657
2017-12-31 23:59:33
10
917
2018-03-14 14:16:53
11
1019
2018-05-28 11:11:55
12
501
2018-08-21 16:31:21
13
153
2019-08-27 18:28:29
14
43
2020-01-12 10:40:35
15
51
2020-01-12 10:41:18หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00134 : ขอทราบวิธีการคำนวณเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน (96/2)
Question
27 ม.ค. 2563 : 09:58
00115 : สอบถามเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (482/4)
ครูปราการ
31 ส.ค. 2562 : 09:20
00133 : เพราะเหตุใดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนจึงน้อยกว่าปีก่อนนี้ (395/3)
Question
13 ม.ค. 2563 : 14:52
00130 : เรื่องกู้เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม (423/3)
สมาชิก
21 พ.ย. 2562 : 15:46
00131 : เข้าไปดูข้อมูลตนเองไม่ได้คะ (156/1)
ยุพิน. โตนน้ำขาว
17 ธ.ค. 2562 : 18:22
00132 : ฝากออมทรัพย์พิเศษ (127/1)
ขวัญ
23 ธ.ค. 2562 : 20:14
00117 : การกู้เงิน (608/5)
สมาชิก
20 ต.ค. 2562 : 20:47
00031 : ควรแก้ไขระเบียบการกู้เงินเอื้ออาทร (913/3)
สมาชิก 04221
2 ก.ค. 2561 : 12:45
00120 : วิธีแก้ปัญหา คือเปลือกกรรมการ ใหม่ที่ใจถึง พึ่งได้ค่ะ (360/2)
สมาขิก
3 พ.ย. 2562 : 20:00
00122 : ขอเสนอแนวคิด การกู้เงิน เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ (367/1)
สมาชิกคนหนึ่ง
5 พ.ย. 2562 : 17:22


หมายเลขบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
 กรุงไทย
สามแยกปักธงชัย
ออมทรัพย์
374 - 1 -10543-0
ออมสิน
มุขมนตรี
เผื่อเรียก
0 - 5252111119 - 6
โอนเงินชำระหนี้  หรือฝากเงิน   กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สหกรณ์  หรือ Fax หลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ทำรายการ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
ประเภทโครงการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินรับฝาก ออมทรัพย์   
3.00 %
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
4.00 %
เงินรับฝากประเภทปลอดภาษี   
4.50 %
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อชำระภาษีประจำปี   
4.25 %
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินกู้ฉุกเฉินเอื้ออาทร    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษาของตนเองหรือบุตร    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่ออาชีพเสริม    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญ    
6.25
-
6.25
-สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH