:: สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด ::
เมนูหลัก

ระบบสารสนเทศ
เพิ่มเพื่อน

เว็บที่น่าสนใจ

สถิติการเข้าใช้งาน


สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   Tel 044-211233 Fax 044-211182นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ประธานกรรมการ

นางจันทร์นภา มนต์กลาง
ผู้จัดการ

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
719
2018-01-01 00:21:19
2
572
2018-01-01 00:21:49
3
827
2018-01-01 00:22:30
4
1812
2018-01-01 00:23:17
5
392
2018-01-01 00:23:38
6
387
2018-01-01 00:24:01
7
499
2018-01-01 00:24:22
8
399
2018-01-01 00:24:40
9
714
2018-01-01 00:25:31
10
756
2018-07-10 15:01:32
11
360
2018-10-09 13:34:49
12
313
2018-12-13 15:28:06
13
260
2019-01-28 10:45:35
14
649
2019-03-13 13:56:03
15
446
2019-03-13 13:59:13
16
333
2019-03-13 14:01:12
17
531
2019-03-20 11:32:17
18
129
2019-09-26 12:41:38
19
110
2019-10-01 09:15:45
20
26
2019-10-29 10:36:03
21
28
2019-10-29 10:36:50
22
22
2019-10-29 10:37:15
23
25
2019-10-29 10:42:54
24
30
2019-10-29 10:43:14
25
34
2019-11-12 09:19:46

 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 วิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์
ความเป็นมาของสหกรณ์ฯ

 

 

ลำดับ
รายการเอกสาร
จำนวนดาวน์โหลด
วันที่ลงเอกสาร
Download
1
1120
2017-12-31 17:14:21
2
406
2017-12-31 18:12:42
3
1053
2017-12-31 23:56:27
4
368
2017-12-31 23:56:56
5
606
2017-12-31 23:57:46
6
451
2017-12-31 23:58:17
7
1039
2017-12-31 23:58:40
8
336
2017-12-31 23:59:04
9
568
2017-12-31 23:59:33
10
777
2018-03-14 14:16:53
11
880
2018-05-28 11:11:55
12
411
2018-08-21 16:31:21
13
86
2019-08-27 18:28:29หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00123 : เกณฑ์การคิดเงินคงเหลือ (153/4)
กรรมการ
7 พ.ย. 2562 : 08:21
00122 : ขอเสนอแนวคิด การกู้เงิน เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ (77/0)
สมาชิกคนหนึ่ง
5 พ.ย. 2562 : 17:22
00121 : วอนช่วยแก้ปัญหาเงินกู้ (109/2)
สมาชิกเดือดร้อน
4 พ.ย. 2562 : 17:55
00120 : วิธีแก้ปัญหา คือเปลือกกรรมการ ใหม่ที่ใจถึง พึ่งได้ค่ะ (106/1)
สมาขิก
3 พ.ย. 2562 : 20:00
00119 : อยากได้กรรมการชุดใหม่ (85/0)
สมาชิก
31 ต.ค. 2562 : 01:04
00117 : การกู้เงิน (282/4)
สมาชิก
20 ต.ค. 2562 : 20:47
00118 : ระเบียบและเกณฑ์พิจารณาให้กู้ (115/0)
สมาขิก4425
25 ต.ค. 2562 : 17:28
00116 : สอบถาม (160/1)
สมาชิก
6 ต.ค. 2562 : 09:10
00031 : ควรแก้ไขระเบียบการกู้เงินเอื้ออาทร (672/2)
สมาชิก 04221
2 ก.ค. 2561 : 12:45
00049 : สอบถามข้อสงสัยครับ (276/1)
ครูชลิต
28 ธ.ค. 2561 : 14:58


หมายเลขบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
บัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด   ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน
ธนาคาร
สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
 กรุงไทย
สามแยกปักธงชัย
ออมทรัพย์
374 - 1 -10543-0
ออมสิน
มุขมนตรี
เผื่อเรียก
0 - 5252111119 - 6
โอนเงินชำระหนี้  หรือฝากเงิน   กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ สหกรณ์  หรือ Fax หลักฐานการโอนเงิน ภายในวันที่ทำรายการ

อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
ประเภทโครงการ
อัตราเดิม
อัตราใหม่
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินรับฝาก ออมทรัพย์   
3.00 %
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
4.00 %
เงินรับฝากประเภทปลอดภาษี   
4.50 %
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อชำระภาษีประจำปี   
4.25 %
ตั้งแต่วันที่        เป็นต้นไป
เงินกู้ฉุกเฉินเอื้ออาทร    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาการศึกษาของตนเองหรือบุตร    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญเพื่ออาชีพเสริม    
6.25
-
6.25
-
เงินกู้สามัญ    
6.25
-
6.25
-สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จำกัด
4/1 ถ.มิตรภาพ ซ.15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 Tel 044-211233 Fax 044-211182
Email : i-auju@hotmail.com หรือ buma.khaoyai25@gmail.com   ||   Officail Line :
ลิขสิทธิ์ © 2016 สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครราชสีมา จำกัด
Webmaster : Kru_Sarayut OF NYP.AC.TH